Excel

Makrolar:

Bir Hücrenin Bir Hücreye Göre Değişimini Çizdir (Plot 1 Cell Versus 1 Cell):

Bir hücrenin değerinin belirli bir aralıktaki değişimine karşı, bu hücreye bağlı diğer bir hücredeki değişimini çizdirebileceğiniz işe yarar bir makro. Makroyu çalıştırmadan önce sayfaya bir “Chart” eklemeniz gerekir. Ayrıca kodun başındaki ChangingCell (değişen hücre), Limit1 (değişen hücrenin limit alt değeri), Limit2 (değişen hücrenin limit üst değeri), Increment (her adımdaki değişim miktarı) ve TargetCell (hedef hücre) değerlerini ayarlamanız gerekir.

Dim x(1000), y(1000) As Integer

Sub Plot1CellVersus1Cell()

ChangingCell = “A1”: Limit1 = 0: Limit2 = 100: Increment = 1

TargetCell = “A2”

For InputValue = Limit1 To Limit2 Step Increment

Range(ChangingCell).Select

ActiveCell.FormulaR1C1 = Str(InputValue)

x(InputValue – Limit1 + 1) = InputValue

Range(TargetCell).Select

y(InputValue – Limit1 + 1) = ActiveCell.Value

Next InputValue

With ActiveSheet.ChartObjects(1).Chart

With .SeriesCollection.NewSeries

.ChartType = xlColumnClustered

.XValues = x

.Values = y

.Name = Name

.ChartType = xlXYScatterSmooth

End With

End With

End Sub

İlerleme Çubuğu (Progress Bar):

Sunumunuza bir ilerleme çubuğu eklemek için kullanabilirsiniz.

Sub ProgressBar_Add()

On Error Resume Next

With ActivePresentation

Yukseklik = 2

SolPay = 35.5

SagPay = SolPay

AltPay = 38

UstPay = .PageSetup.SlideHeight – Yukseklik – AltPay

For X = 1 To .Slides.Count – 1

.Slides(X + 1).Shapes(“ProgressBar”).Delete

Set s = .Slides(X + 1).Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, SolPay, UstPay, X * (.PageSetup.SlideWidth – SolPay – SagPay) / (.Slides.Count – 1), Yukseklik)

s.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 90, 140)

s.Line.Visible = msoFalse

s.Name = “ProgressBar”

Next X

End With

End Sub

Sub ProgressBar_Delete()

On Error Resume Next

With ActivePresentation

For X = 1 To .Slides.Count – 1

.Slides(X + 1).Shapes(“ProgressBar”).Delete

Next X

End With

End Sub

Tümden Gelirken Tüme Varmak

Adres yazarken tümdengelim yaparken bir anda tümevarım yaptığımızı farketmiş miydiniz? Tür Mah. Cins Sok. Familya Apt. 1/3 Çankaya/Ankara/Türkiye şeklinde yazdığımız adresler sizce de Türkiye, Ankara, Çankaya, Tür Mah., Cins Sok., Familya Apt. (No:3), Kapı No:1 şeklinde yazılmamalı mı? Bu gibi konularda tümevarım daha aklı yatkın ve daha anlaşılır değil mi?

Tüketici Hakları

Tüketici haklarınızı biliyor musunuz?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi “Ayıplı Mal”ı düzenlemektedir. Eğer satın aldığınız mallar,

“ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar”

tanımına uyuyorsa, bunlar ayıplı mal olarak kabul edilirler. Bu durumda dört adet seçim hakkınız vardır. Yani bu dört haktan dilediğinizi seçebilirsiniz ve mağaza da buna uymak zorundadır.

 • Malı iade ederek paranızı geri alabilirsiniz.
 • Malın, ayıpsız bir başka malla değiştirilmesini talep edebilisiniz.
 • Ayıp oranında bedel indirimi talep edebilirsiniz.
 • Ücretsiz onarım isteyebilirsiniz.

Türkçe

Burası, Tükçe hakkında daha sonra hatırlamak isteyebileceklerime kolayca erişebilmek için kullanacağım yerdir.

Sık Sık Yanlış Yazılan Sözcükler

 • acayip
 • aferin
 • ağabey
 • akıbet
 • aksesuar
 • AR-GE (TDK’ye göre) Ar-Ge (Dil Derneği’ne göre)
 • ara sıra
 • artırmak
 • aşçı
 • ataş
 • bir şey
 • biraz
 • birçok
 • birkaç
 • birtakım
 • buat
 • bugünkü
 • cıvata
 • çevrim içi
 • çünkü
 • çünkü
 • devasa
 • devridaim
 • direkt
 • diyalog
 • doküman
 • döndürmek
 • egzoz
 • enfeksiyon
 • erozyon
 • espri
 • eşofman
 • eviye
 • gardırop
 • güya
 • hafta başı
 • hafta ortası
 • hafta sonu
 • hastane
 • hatırşinas
 • her bir
 • her gün
 • her nasılsa
 • her ne ise
 • her ne kadar
 • her nedense
 • her neyse
 • her şey
 • her yer
 • her zaman
 • herhangi bir
 • herhangi bir şey
 • herkes
 • hiçbir
 • hoş geldin
 • hoşça kal
 • hukuku
 • iddia
 • illüzyon
 • inisiyatif
 • iriyarı
 • istihbarat
 • işten -bile- değil
 • ithaf
 • ithafen
 • itibarı
 • itibarı ile
 • itibarıyla
 • jant
 • jimnastik
 • kapüşon
 • katbekat
 • kılavuz
 • kitabevi
 • koleksiyon
 • kontör
 • kontrollü
 • kravat
 • küvöz
 • laboratuvar
 • laboratuvar
 • laik
 • lakayıt
 • lanet
 • lavabo
 • Limitet Şirketi (Kısaltması: Ltd. Şti.)
 • maalesef
 • mahcup
 • makine
 • mamafih
 • materyal
 • mefhum
 • muhatap
 • muhayyer
 • müşahede
 • müşkülpesent
 • mütevazı
 • naçizane
 • neyse ki
 • onore ~etmek
 • orijin
 • orijinal
 • oysaki
 • pardösü
 • pastane
 • pejmürde
 • pisuar
 • ritim
 • rötuş
 • sağlak
 • sıklet (ağır sıklet, hafif sıklet)
 • sittinsene
 • solak
 • standart
 • şarj
 • şase (kumaştan yapılan koruncak)
 • şasi (araç şasisi)
 • şofben
 • tabii
 • takdir
 • tazyik
 • teneffüs
 • teskere (yapılarda gereç taşımak için kullanılan, dört kollu ve iki kişinin taşıdığı sedye benzeri tahta araç)
 • tezkere (askerlik görevinin bittiğini bildiren belge)
 • tıraş
 • uluslararası
 • unvan
 • vahamet
 • vejetaryen
 • vejetaryen
 • velhasıl
 • velhasılıkelam
 • veya
 • yalnız
 • yanlış
 • yurtdışı
 • yurtiçi

Bağlaçlar, Ayraçlar, vs.

 • da
 • de
 • ki
 • ya da
 • “Ne enginarı ne de brokoliyi severim.” (“Sevmem” değil.)
 • “Saat 12.30 olmuş.” (Saat ayracı noktadır.)
 • “Boyu 1,86 m idi.”, “Fiyatı 1.500,50” (Ondalık ayracı virgül, bindelik ayracı noktadır.)

Komik Şekilde Yanlış Kullanılanlar

Kendime Notlar

Blog dünyasına neden adım attım bilmiyorum. Doğru dürüst takip ettiğim bir blog bile yok. Hatta blog kelimesinin anlamından bile emin değilim. Dahası, kelime sinirime dokunuyor. Yazacaklarımı kim, neden takip eder onu da bilmiyorum ama bu noktaya geldiğime göre söylemek istediğim şeyler olsa gerek.

Aslında yıllardır kişisel bir sitem zaten vardı. Gayet bencilce; kendi notlarıma, dönüp dönüp baktığım bazı bilgilere ve sürekli ihtiyaç duyduğum bazı dosyalara istediğim zaman, istediğim yerden erişebilmek için kullandığım bir site. Yine de bu siteye yönlendirdiğim çok kişi oldu zaman içerisinde. Her cevabı akılda tutmak zor iken, cevapların bulunduğunu bildiğin bir köşeye yönlendirmek çok kolay insanları. Soru sormalarına da gerek yok aslında; bir şeyi doğru bilmediğini bildiğin birini doğru bildiğin bilgiyle boğmak zorunda hissedersen kendini.

Uzatmayayım… Bu blogda yine aslen kendime notlar yazacağım. Ayrıca sorumluluklarım var. Kendi kendime de olsa en azından bazı konularda sorumluluklarını aldığımı düşündüğüm insanlar var; onlar için de yazacağım. Yine kendi çapımda sorumlu olduğumu düşündüğüm mesleğim, meslektaşlarım, insanlık, hayvanlar, bitkiler ve Dünya var; onlar için bile yazabilirim.